Întreținere Ascensoare

Întreţinerea ascensoarelor, se realizează în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR în vigoare, în condiţiile de calitate și la parametrii la care instalaţiile de ascensor aflate în exploatare au fost proiectate. În plus aceasta presupune:

• sistemul de reparaţie preventiv planificat,

• pregătire pentru autorizare ISCIR la preluarea instalaţiilor de ascensor în întreţinere - la data scadenţei,

• existenţa unui stoc de piese de schimb originale la sediul executantului,

• intervenţie deranjament de maxim 1 oră iar cu persoana în cabină 30 minute,

• confirmarea intervenţiei scrisă cu precizarea obiecţiunilor beneficiarului la sfârșitui fiecărei luni,

• semnătura de confirmare a beneficiarului pe bonul de intervenţie al operatorului de la întreţinere, la ridicarea deranjamentelor.

S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. are implementat și un sistem de management al calităţii, certificat de organismul notificat SRAC.

Reparare, Renovare, Modernizare

Cercetarea și dezvoltarea au condus la realizarea cu succes de sisteme și componente noi folosind tehnologii și materiale de înaltă clasă.

Remodelarea și testarea extensivă a noilor componente sunt preocupări de bază pentru realizarea sistemelor în conformitate cu directiva europeană a ascensoarelor 2014/33/EU.

ROMVERSIS TOP este una dintre cele mai bune companii specializată în modernizarea ascensoarelor existente în funcţiune în România. Cunoscând foarte bine produsele și nivelul tehnic al acestora ROMVERSIS a demonstrat că are logistica necesară și tehnicieni pregătiţi pentru a moderniza ascensoare la cel mai bun raport calitate preţ pe această piaţă.

Modelele Romversis sunt disponibile într-o gamă largă în acord cu cerinţele pieţei. Pentru modernizări recomandăm “kit-ul Romversis“, adaptat aplicaţiei dumneavoastră.

Execuție Înaintea Instalării